computer-repair-london

Oprema

Proizvodna oprema

PCB PP mašina za rezanje

PCB Browning linija

Mašina za laminiranje PCB-a

PCB automatska linija za oblaganje

PCB mašina za ugaono brušenje

PCB PTH linija

Stroj za razvijanje vanjskog kola PCB-a

PCB DES proizvodna linija

PCB SES proizvodna linija

Linija za hemijsko čišćenje PCB-a

PCB CCD mašina za ekspoziciju

PCB automatska mašina za premazivanje

PCB automatska mašina za laminiranje

PCB LDI mašina

PCB Legend Printed Machine

PCB Routing Machine

PCB mašina za pranje veša

Mašina za bušenje PCB-a

Oprema za testiranje

PCB automatska mašina za testiranje

PCB mašina za testiranje leteće sonde

PCB dvodimenzionalna mašina za inspekciju

PCB mašina za rendgensku inspekciju

PCB AOI mašina za inspekciju

Laboratorija za fizičku hemiju PCB-a

Mašina za testiranje PCB-a

FQC